اخبار و اطلاعیه های بسیج دانشجویی

در روزهای پایانی سال 1393 توسط اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه سفره هفت سین ایام فاطمیه؛

در دفتر بسیج برپا شد و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.