محمودرضا قاسمی نژاد

محمودرضا قاسمی نژاد

سمت:مدیر اموزش

تلفن:03434355644

فکس:03434355644

ایمیل:mr.ghaseminejad.allame@gmail.com

بنام خدا

قابل توجه کلیه دانشجویان و دانش آموختگان عزیز:

«تعطیلات تابستانه»

بر اساس تصمیم مسئولین محترم مؤسّسه آموزش عالی علامه جعفری،از شنبه مورخ 6 مرداد ماه ،تا صبح شنبه مورخ 20مرداد ماه(دو هفته ) به عنوان تعطیلات تابستانی،کلیه قسمتهای اداری و آموزشی مؤسّسه تعطیل بوده و تا پایان تعطیلات پاسخگوی مراجعان محترم نخواهند بود.