برنامه حرکت سرویس ها تا ایام امتحانات و در زمان برگزاری امتحانات

18 خرداد 1392 By In اطلاعیه ها

حرکت سرویس ها:
از تاریخ 4/3/92 لغایت 9/3/92 کلیه سرویس ها د ر ساعات اداری صبح به صورت عادی تا پایان وقت اداری از مسیرهای پنجگانه قبلی رفت وآمد خواهند داشت.ولی عصر ها فقط یک سرویس از ابتدای مطهری به سمت دانشگاه و بر عکس حرکت می کند.
در ایام امتحانات سرویس ها در همان مسیرهای پنجگانه قبلی یک ساعت قبل از شروع هر امتحان به سمت دانشگاه حرکت خواهند نمود.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 خرداد 1392 ساعت 15:55
برای ارسال نظر وارد سایت شوید