صفحه اصلی بخشها کامپیوتر

کامپیوتر

 اخبار و اطلاعیه ها   فایلهای ضروری
جشن انتشار ابونتو ۱۶٫۱۰ و همایش نرم افزارهای آزاد در دانشگاه  باهنر کرمان جشن انتشار ابونتو ۱۶٫۱۰ و همایش نرم افزارهای آزاد در دانشگاه باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۲۰ ابان  میزبان همایش نرم افزارهای آزاد و  جشن انتشار سیستم عامل ابونتو...
تغییرات در گروه کامپیوتر تغییرات ایجاد شده در گروه کامپیوتر   مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته...
اولین دوره مسابقه برنامه نویسی  (َACM) موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان اولین دوره مسابقه برنامه نویسی (َACM) موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان اولین دوره مسابقه برنامه نویسی  (َACM) موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان زبانهای برنامه نویسی : #C Java ...
تاریخ تحویل پروژه طراحی صفحات وب کارشناسی تحویل پروژه درس طراحی صفحات وب کارشناسی بعلت تقاضای دانشجویان به تاریخ 94/11/8ساعت 15 تغییر پیدا کرد .
تحویل پروژه برنامه نویسی مبتنی بر وب کاردانی دانشجویانی که اسامی آنها در زیر آمده است در تاریخ 1394/11/6 ساعت 10 جهت ارائه پروژه درس برنامه نویسی  مبتنی بر وب...
فرمت پایان نامه
چارت درسی رشته کارشناسی کامپیوتر

 

دانشجویان ممتاز کامپیوتر

صفحه اصلی بخشها کامپیوتر