پنج شنبه, 30 آبان 1392 ساعت 12:57

نام نویسی برای بازیگری در گروه تئاتر

امور فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه جعفری در نظر دارد گروه تئاتر موسسه را جهت شرکت در مسابقات جشنواره تئاتر دانشجویی اعزام نماید.

از علاقمندان به بازیگری دعوت می شود جهت ثبت نام تا روز شنبه دوم آذر به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایند.

ضمنا زمان تست بازیگری یکشنبه سوم آذر می باشد.

منتشرشده در اطلاعیه ها