مطابق دستور العمل وزارت علوم طرح کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید آغاز گردیده است.

این طرح ویژه دانشجویان ورودی جدید بوده و طی یک هفته و از تاریخ 2 آذر تا 7 آذر برقرار می باشد.

دانشجویان جدیدالورود طبق زمانبندی که با پیامک به آنها اطلاع رسانی می شود به دفتر مشاوره واقع در ساختمان شماره دوم طبقه سوم مراجعه نمایند.

منتشرشده در اطلاعیه ها