صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران بخشها معرفی اعضاء هیئت علمی و اساتید گروه معماری

معرفی اعضاء هیئت علمی و اساتید گروه معماری

اعضاء هیئت علمی گروه معملری

مهندس حسام الدین باقری کفاش   مدیر گروه بخش معماری

مهندس علی اسدی

اساتید مدعو بخش معماری

دکتر درکی

مهندس عرب

مهندس نظری

مهندس سعیدی

مهندس حسینی

مهندس کیانی

مهندس بلوچی

دکتر مرتضوی

خانم مهندس مقدم

خانم مهندس باقری

 

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران بخشها معرفی اعضاء هیئت علمی و اساتید گروه معماری