صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری فایل چگونگی نگارش و تدوین پروژه مالی رشته حسابداری

فایل چگونگی نگارش و تدوین پروژه مالی رشته حسابداری مطلب ویژه

دانشجویان محترم پس از اطمینان از تکراری نبودن موضوع پروژه مالی و نایید آن توسط استاد راهنمای خود، طبق نظر ایشان اقدام نمایند.

فایل چگونگی نگارش و تدوین پروژه مالی پیوست می باشد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 ارديبهشت 1396 ساعت 15:17
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری فایل چگونگی نگارش و تدوین پروژه مالی رشته حسابداری