معرفی بخش معدن

دانشگاه علامه جعفری در سال 1384 تأسیس شد و کارشناسی ناپیوسته ، رشته مهندسی معدن گرایش استخراج  را در سال 91 با اساتید برجسته ای همچون آقای مهندس نجم الدینی و آقای مهندس نقیب زاده ارائه نموده است.