صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران زمان شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

زمان شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

زمان شروع کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 93-92 از تاریخ 19 بهمن 1392 می باشد.

شایان ذکر است که حضور و غیاب از تاریخ ذکر شده انجام می شود و در صورت غیبت بیش از حد مجاز درس مربوطه حذف خواهد شد.

موفق باشید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران زمان شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92