صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری تغییر ساعات کلاسی درس تمرین های معماری 1 خانم مقدم

تغییر ساعات کلاسی درس تمرین های معماری 1 خانم مقدم


قابل توجه دانشجویان معماری

ساعات برگزاری کلاس درس تمرین ها معماری 1 خانم مقدم از روز یکشنبه به روز پنجشنبه در همان ساعات و همان کلاس انتقال یافت.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری تغییر ساعات کلاسی درس تمرین های معماری 1 خانم مقدم