چاپ کردن این صفحه

تغییر ساعات کلاسی درس تمرین های معماری 1 خانم مقدم

24 بهمن 1392 By In اطلاعیه های بخش معماری


قابل توجه دانشجویان معماری

ساعات برگزاری کلاس درس تمرین ها معماری 1 خانم مقدم از روز یکشنبه به روز پنجشنبه در همان ساعات و همان کلاس انتقال یافت.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید