چاپ کردن این صفحه

فراخوان همکاری

06 فروردين 1393 By In وبلاگ انجمن علمی معماری

فراخوان همکاری

از دانشجویان معماری که تمایل دارند در برگزاری

*هفته ی معمار*

(درتاریخ93/1/30تا93/2/3)همکاری کنند جهت نام نویسی به دفترگروه یابه اعضای انجمن علمی معماری(آقای محمودآبادی،خانم حسینعلی پور،خانم نوه حسینی)مراجعه فرمایند.

خواندن 1180 دفعه

موارد مرتبط

برای ارسال نظر وارد سایت شوید