صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه مالی را با جناب آقای یادگاری اخذ نموده اند میرساند که ایشان روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12 جهت مشاوره و راهنمایی دانشجویان، در دفتر گروه حضور خواهنذ داشت.(تا پایان تیرماه)

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری