صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان دوره کاردانی رشته حسابداری

قابل توجه دانشجویان دوره کاردانی رشته حسابداری

با توجه به اینکه واحد درسی "کلیات حقوق" پیشنیاز درس "حقوق تجارت" میباشد و به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو، در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 ارائه نگردیده است؛ لذا به دانشجویان ترم دوم رشته حسابداری (ورودی بهمن 1394) توصیه میشود این واحد درسی (کلیات حقوق) را حتما برای نیمسال تحصیلی جاری اخذ نمایند تا در ترمهای آینده با مشکل مواجه نشوند.

پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

آخرین ویرایش در شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 00:26
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان دوره کاردانی رشته حسابداری