صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری

اصلاحیه:

به اطلاع میرساند دروس ذیل فقط و فقط قابل اخذ برای ورودیهای مشخص شده آن میباشد:

1) مباحث جاری در حسابداری    قابل اخذ برای دانشجویان ورودی بهمن 92 و ماقبل.

2) روش تحقیق   قابل اخذ برای دانشجویان ورودی بهمن 91 و ماقبل.

3) مبانی کاربرد کامپیوتر   قابل اخذ برای دانشجویان ورودی مهر 92 و ماقبل.

بدیهی است رعایت این دستورالعمل الزامی بوده و کلیه تبعات ناشی از عدم رعایت آن به عهده دانشجو خواهد بود.

لذا با توجه به ایرادات اخیر سایت اینترنتی دانشگاه و مشکلات بوجود آمده در فرآیند انتخاب واحد نیمسال جاری، ضروری است دانشجویان ضمن بررسی مجدد انتخاب واحد خود، از رعایت مفاد این اطلاعیه نیز اطمینان حاصل نمایند.

آخرین ویرایش در جمعه, 09 مهر 1395 ساعت 22:07
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری