صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته حسابداری

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته حسابداری

پیرو اطلاعیه های قبلی گروه حسابداری و تاکید بر اخذ دروس طبق چارت درسی ارایه شده، بدینوسیله مجددا تاکید میگردد که ضروری است دانشجویان طبق برنامه زمانبندی ارایه شده(چارت درسی) انتخاب واحد نمایند. چنانچه دانشجویی خارج از چارت درسی انتخاب واحد نماید، هرگونه عواقب ناشی از تداخل درسی یا امتحانی در ترمهای آتی و همچنین مشکلات ناشی از عدم ارایه دروس به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین به اطلاع میرساند دروس ذیل در نیمسال تحصیلی آتی ارایه نخواهد شد:

1) حقوق تجارت (حقوق بازرگانی)

لذا با توجه به مفاد این اطلاعیه، ضروری است دانشجویان انتخاب واحد خود را مجددا بررسی نمایند.

          پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

آخرین ویرایش در جمعه, 09 مهر 1395 ساعت 23:30
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی رشته حسابداری