رشته های تحصیلی

03 مهر 1396

 

رشته های موسسه آموزش عالی علامه جعفری

 

کارشناسی ارشد

ردیف

نام رشته

گرایش

1

روانشناسی

عمومی

2

عمران

سازه

3

عمران

مدیریت ساخت

4

معماری

 

5

کامپیوتر

نرم افزار

6

کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکس

7

مهندسی فناوری اطلاعات

IT

8

مهندسی معدن

فرآوری

 

کارشناسی پیوسته

ردیف

نام رشته

گرایش

1

مهندسی برق

 

2

مهندسی شهرسا زی

 

3

مهندسی صنایع

 

4

مهندسی عمران

 

5

مهندسی کامپیوتر

 

6

مهندسی معدن

 

7

مهندسی معماری

 

8

حقوق

 

9

مرمت بناهای تاریخی

 

10

آموزش زبان انگلیسی

 

11

حسابداری

 

12

روانشناسی

 

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نام رشته

گرایش

1

مهندسی اجرایی عمران

 

2

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

3

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

4

مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی

 

5

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

 

6

مهتدسی تکنولوژی برق- قدرت

 

7

مهندسی تکنولوژی کنترل

ابزار دقیق

8

مهندسی تکنولوزی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیریت ICT

9

علمی کاربردی حسابداری

 

10

علمی کاربردی گرافیک

گرافیک

11

علمی کاربردی معماری

 

 

کاردانی پیوسته

ردیف

نام رشته

گرایش

1

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

 

2

نقشه کشی معماری-معماری

 

3

نقشه برداری- نقشه برداری

 

4

معدن – استخرج معدن

 

5

حسابداری بازرگانی

حسابداری

6

گرافیک

گرافیک

7

الکترونیک –الکترونیک عمومی

 

8

الکتروتکنیک –تاسیسات الکتریکی

 

9

الکتروتکنیک برق صنعتی

 

10

نرم افزار کامپیوتر

 

 

کاردانی ناپیوسته

1

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

 

2

کاردانی حسابداری

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « پیام ریاست