لینک دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99

05 اسفند 1399 In اخبار و رویدادها
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

به نام خدا
دانشجویان عزیز
لینک همه دروس  در ادوبی کانکت به دو فرمت اکسل و pdf بارگذاری شده است. لطفا درس موبوط به خود را ازبین دروس پیدا کرده و با توجه به برنامه کلاسی، با کلیک روی لینک درس ،در روز و زمان مشخص وارد کلاس بشوید.

نام کلاس

ادرس کلاس

اجراي احکام جزايي

http://online.aj.ac.ir/c992_663371

اجراي ساختمان ها بامصالح بنايي

http://online.aj.ac.ir/c992_35401

اجراي سازه هاي بتني

http://online.aj.ac.ir/c992_35414

احساس و ادراک

http://online.aj.ac.ir/c992_883314

اخلاق در مهندسي

http://online.aj.ac.ir/c992_505511

اخلاق كاربردي

http://online.aj.ac.ir/c992_1007

ادله اثبات دعوي

http://online.aj.ac.ir/c992_663357

از فيزيك 1(حرارت ومكانيك)

http://online.aj.ac.ir/c992_33108

از فيزيك 1(حرارت ومكانيك)

http://online.aj.ac.ir/c992_33108

استاتيك-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33125

استاتيك و مقاومت مصالح

http://online.aj.ac.ir/c992_3104

اسيب شناسي رواني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_885520

اشنائي با معماري معاصر

http://online.aj.ac.ir/c992_88112

اصول حسابداري 2

http://online.aj.ac.ir/c992_22335

اصول طراحي كارخانه فراوري مواد معدني

http://online.aj.ac.ir/c992_505513

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان)

http://online.aj.ac.ir/c992_22337

اصول فقه 1

http://online.aj.ac.ir/c992_663305

اصول فقه 2

http://online.aj.ac.ir/c992_663316

اصول مديريت ساخت

http://online.aj.ac.ir/c992_9925

اصول مديريت ساخت

http://online.aj.ac.ir/c992_33209

اصول مهندسي سد

http://online.aj.ac.ir/c992_33153

اصول مهندسي زلزله-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33130

اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي

http://online.aj.ac.ir/c992_7501

اقتصاد عمومي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_3106

اقتصاد مهندسي

http://online.aj.ac.ir/c992_33111

اقتصاد مهندسي

http://online.aj.ac.ir/c992_31015

الكترونيك 2

http://online.aj.ac.ir/c992_115328

الكترونيك صنعتي

http://online.aj.ac.ir/c992_115339

الكترونيك صنعتي(اصلي)

http://online.aj.ac.ir/c992_1234513

الگوريتم هاي پشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_443341

امار مهندسي

http://online.aj.ac.ir/c992_101000

امور مالي بين المللي

http://online.aj.ac.ir/c992_77920

انديشه اسلامي 1

http://online.aj.ac.ir/c992_1001

انديشه اسلامي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_1002

انقلاب اسلامي ايران

http://online.aj.ac.ir/c992_1013

انقلاب اسلامي ايران

http://online.aj.ac.ir/c992_1013

انگيزش و هيجان

http://online.aj.ac.ir/c992_883318

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي (اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_44137

ايمني كارگاه

http://online.aj.ac.ir/c992_35413

ايمني،بهداشت و محيط زيست در حفريات زيرزميني

http://online.aj.ac.ir/c992_50102

آبهاي زير زميني

http://online.aj.ac.ir/c992_35419

آبهاي زيرزميني

http://online.aj.ac.ir/c992_33159

آز پايگاه داده ها

http://online.aj.ac.ir/c992_115030

آز مهندسي نرم افزار

http://online.aj.ac.ir/c992_44114

آز مهندسي نرم افزار

http://online.aj.ac.ir/c992_44114

آزمايشگاه ريزپردازنده

http://online.aj.ac.ir/c992_443333

آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري

http://online.aj.ac.ir/c992_4433336

آزمون سازي

http://online.aj.ac.ir/c992_773333

آزمون هاي روانشناختي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_883338

آسيب شناسي اجتماعي

http://online.aj.ac.ir/c992_883349

آسيب شناسي رواني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_883335

آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان

http://online.aj.ac.ir/c992_883342

آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس -اختياري

http://online.aj.ac.ir/c992_1021

آشنايي با فلسفه اسلامي

http://online.aj.ac.ir/c992_883315

آشنايي با معماري جهان (اصلي)

http://online.aj.ac.ir/c992_9007

آشنايي با معماري معاصر

http://online.aj.ac.ir/c992_99343

آشنائي با زلزله و اثار آن بر سازه ها

http://online.aj.ac.ir/c992_35416

آمار كاربردي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_22305

آمار واحتمالات مهندسي(پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33106

آماراستنباطي

http://online.aj.ac.ir/c992_883309

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2

http://online.aj.ac.ir/c992_883333

آيين دادرسي كيفري(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_663347

آيين دادرسي مدني(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_663348

آيين دادرسي مدني(3)

http://online.aj.ac.ir/c992_663350

برداشت از بناهاي تاريخي

http://online.aj.ac.ir/c992_99336

بررسي فني و اقتصادي معادن زير زميني

http://online.aj.ac.ir/c992_50110

بررسي و تحليل محتواي کتابهاي دوره دبیرستان

http://online.aj.ac.ir/c992_773335

برنامه سازي پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_443309

برنامه نويسي كامپيوتري-پايه

http://online.aj.ac.ir/c992_33104

بناهاي آبي

http://online.aj.ac.ir/c992_33158

بهايابي(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_22311

بهايابي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_22312

بهداشت رواني

http://online.aj.ac.ir/c992_883340

بيان شفاهي داستان(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_773317

بيان معماري (1)

http://online.aj.ac.ir/c992_99304

پايان نامه

http://online.aj.ac.ir/c992_9516

پايان نامه

http://online.aj.ac.ir/c992_4510

پايان نامه

http://online.aj.ac.ir/c992_885517

پايگاه داده ها

http://online.aj.ac.ir/c992_443324

پرسپكتيو(هندسه2)

http://online.aj.ac.ir/c992_88105

پروژه تخصصي

http://online.aj.ac.ir/c992_33156

پروژه راهسازي-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33146

پروژه سازه هاي فولادي-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33136

پروژه سازه هاي فولادي-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33136

پروژه مالي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_77928

پزشكي قانوني

http://online.aj.ac.ir/c992_663356

پژوهش عملياتي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_77912

پژوهش(عملي-انفرادي)در روانشناسي

http://online.aj.ac.ir/c992_883359

پسيكو فيزيولوژي و نوروپسيكولوژي

http://online.aj.ac.ir/c992_885509

پول و ارز و بانكداري

http://online.aj.ac.ir/c992_22345

پول و ارز وبانكداري

http://online.aj.ac.ir/c992_77918

پويايي گروه

http://online.aj.ac.ir/c992_883363

پيشگيري از جرم

http://online.aj.ac.ir/c992_663321

تاريخ تحليلي صدر اسلام

http://online.aj.ac.ir/c992_1010

تاريخ و مکاتب روانشناسي ونقدآن

http://online.aj.ac.ir/c992_883312

تاسيسات الكتريكي

http://online.aj.ac.ir/c992_99345

تاسيسات مكانيكي

http://online.aj.ac.ir/c992_99344

تاسيسات مكانيكي و الكتريكي

http://online.aj.ac.ir/c992_88120

تاسيسات مكانيكي و برقي-اختياري

http://online.aj.ac.ir/c992_33190

تحقيق در عمليات

http://online.aj.ac.ir/c992_22309

تحقيق در عمليات 2

http://online.aj.ac.ir/c992_3112

تحقيقات محلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33215

تحليل سازه ها1 اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33128

تحليل فضاهاي شهري

http://online.aj.ac.ir/c992_99356

تحليل فضاهاي شهري (اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_88135

تربيت بدني 1

http://online.aj.ac.ir/c992_1019

تربيت بدني 1

http://online.aj.ac.ir/c992_1019

تربيت بدني 1

http://online.aj.ac.ir/c992_1019

تربيت بدني 1

http://online.aj.ac.ir/c992_1019

تربيت بدني 1

http://online.aj.ac.ir/c992_1019

تربيت بدني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_1020

تربيت بدني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_1020

تربيت بدني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_1020

تربيت بدني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_1020

تربيت بدني 2

http://online.aj.ac.ir/c992_1020

تربيت بدني 2(آموزش شطرنج)

http://online.aj.ac.ir/c992_1023

تربيت بدني 2(آموزش شطرنج)

http://online.aj.ac.ir/c992_1023

ترجمه پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_773319

ترجمه متون مطبوعاتي

http://online.aj.ac.ir/c992_773337

تفسير موضوعي قران

http://online.aj.ac.ir/c992_1005

تكنولوژي بتن- اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33207

تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه

http://online.aj.ac.ir/c992_35417

تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه

http://online.aj.ac.ir/c992_35417

تمرين هاي معماري(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_9005

تهيه مطالب درسي دبيرستان

http://online.aj.ac.ir/c992_773332

توليد انرژي الكتريكي

http://online.aj.ac.ir/c992_115349

توليد و نيروگاه

http://online.aj.ac.ir/c992_115527

جامعه شناسي آموزش و پرورش

http://online.aj.ac.ir/c992_773314

حسابداري پيشرفته2

http://online.aj.ac.ir/c992_77923

حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي

http://online.aj.ac.ir/c992_22319

حسابداري پيشرفته 1

http://online.aj.ac.ir/c992_22361

حسابداري پيشرفته 2

http://online.aj.ac.ir/c992_22362

حسابداري پيشرفته1

http://online.aj.ac.ir/c992_77922

حسابداري ميانه 1

http://online.aj.ac.ir/c992_22360

حسابداري ميانه 2

http://online.aj.ac.ir/c992_22346

حسابداري ميانه2

http://online.aj.ac.ir/c992_77921

حسابداري و حسابرسي بخش عمومي

http://online.aj.ac.ir/c992_22381

حسابرسي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_22351

ح&##1587;ابرسي2

http://online.aj.ac.ir/c992_77927

حقوق اداري 1

http://online.aj.ac.ir/c992_663313

حقوق اساسي (2)

http://online.aj.ac.ir/c992_663309

حقوق اساسي 1

http://online.aj.ac.ir/c992_663303

حقوق بازرگاني(حقوق تجارت)

http://online.aj.ac.ir/c992_22343

حقوق بشر در اسلام

http://online.aj.ac.ir/c992_663331

حقوق بيمه

http://online.aj.ac.ir/c992_663369

حقوق بين الملل خصوصي(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_663327

حقوق بين الملل خصوصي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_663328

حقوق بين الملل عمومي 1

http://online.aj.ac.ir/c992_663314

حقوق بين المللي عمومي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_663325

حقوق پزشكي

http://online.aj.ac.ir/c992_663364

حقوق تجارت(1)تجار و اعمال تجاري

http://online.aj.ac.ir/c992_663319

حقوق تجارت(2)شركت ها

http://online.aj.ac.ir/c992_663332

حقوق تجارت(4)ورشكستگي

http://online.aj.ac.ir/c992_663334

حقوق ثبت

http://online.aj.ac.ir/c992_663370

حقوق جزاي اختصاصي(2)جرايم عليه مصالح عمومي كشور

http://online.aj.ac.ir/c992_663343

حقوق جزاي اختصاصي(4)جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص

http://online.aj.ac.ir/c992_663345

حقوق جزاي عمومي 1

http://online.aj.ac.ir/c992_663302

حقوق جزاي عمومي(3)

http://online.aj.ac.ir/c992_663341

حقوق سازمانهاي بين المللي

http://online.aj.ac.ir/c992_663324

حقوق كار

http://online.aj.ac.ir/c992_663329

حقوق ماليه عمومي

http://online.aj.ac.ir/c992_663304

حقوق مدني(1)اشخاص و حمايت از محجورين

http://online.aj.ac.ir/c992_663308

حقوق مدني(2)اموال و مالكيت

http://online.aj.ac.ir/c992_663311

حقوق مدني(4)الزامات خارج از قرارداد

http://online.aj.ac.ir/c992_663336

حقوق مدني(6)عقود معين قسمت الف

http://online.aj.ac.ir/c992_663338

حقوق معماري

http://online.aj.ac.ir/c992_9522

حكمت هنر اسلامي

http://online.aj.ac.ir/c992_9504

خردايش پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_505509

خواندن و درك مطلب(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_773301

خواندن و درك مطلب(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_773307

خوردگي در حفريات زير زميني

http://online.aj.ac.ir/c992_50130

دانش خانواده وجمعيت

http://online.aj.ac.ir/c992_1022

درآمدي بر ادبيات(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_773320

درآمدي بر تحليل گفتمان

http://online.aj.ac.ir/c992_7506

درك بيان محيط

http://online.aj.ac.ir/c992_99303

درك وبيان معماري (1)

http://online.aj.ac.ir/c992_9031

دستور نگارش 1

http://online.aj.ac.ir/c992_773303

دستورنگارش(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_773308

دو زبانگي

http://online.aj.ac.ir/c992_773338

ديناميك سنگ

http://online.aj.ac.ir/c992_50122

راهسازي-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33145

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي

http://online.aj.ac.ir/c992_883347

روان سنجي

http://online.aj.ac.ir/c992_883329

روانشناسي اجتماعي

http://online.aj.ac.ir/c992_883311

روانشناسي تبليغات و رسانه

http://online.aj.ac.ir/c992_883360

روانشناسي تحولي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_885511

روانشناسي تحولي1

http://online.aj.ac.ir/c992_883313

روانشناسي شخصيت

http://online.aj.ac.ir/c992_883320

روانشناسي صنعتي-سازماني

http://online.aj.ac.ir/c992_883350

روانشناسي كودكان استثنائي

http://online.aj.ac.ir/c992_885512

روانشناسي كودكان با با نيازهاي ويژه 2

http://online.aj.ac.ir/c992_883352

روانشناسي و مشاوره خانواده

http://online.aj.ac.ir/c992_883343

روانشناسي يادگيري

http://online.aj.ac.ir/c992_883330

روسازي بتني و آسفالتي

http://online.aj.ac.ir/c992_35418

روستا 2

http://online.aj.ac.ir/c992_99347

روش تحقيق

http://online.aj.ac.ir/c992_663361

روش تحقيق

http://online.aj.ac.ir/c992_22382

روش تحقيق كمي و كيفي در اموزش زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_7502

روش تحقيق معماري

http://online.aj.ac.ir/c992_9501

روش تدريس مهارتهاي زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_7510

روش هاي اجرايي ساختمان-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33144

روش هاي آماري پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_885502

روش هاي توليد

http://online.aj.ac.ir/c992_31011

روشهاي استخراج زيرزميني

http://online.aj.ac.ir/c992_50118

روشهاي تدريس زبان انگليسي

http://online.aj.ac.ir/c992_773318

روشهاي مرمت ابنيه

http://online.aj.ac.ir/c992_35409

رياضي عمومي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_443306

رياضي عمومي 2 (پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33102

رياضي عمومي 2 (پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33102

رياضي ع&##1605;ومي1

http://online.aj.ac.ir/c992_33101

رياضي كاربردي(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_22302

رياضي كاربردي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_22303

رياضيات و آمار

http://online.aj.ac.ir/c992_99307

زبان انگليسي

http://online.aj.ac.ir/c992_443301

زبان پيش دانشگاهي

http://online.aj.ac.ir/c992_1000

زبان تخصصي

http://online.aj.ac.ir/c992_443311

زبان تخصصي

http://online.aj.ac.ir/c992_33155

زبان تخصصي

http://online.aj.ac.ir/c992_115505

زبان تخصصي

http://online.aj.ac.ir/c992_115505

زبان تخصصي 1

http://online.aj.ac.ir/c992_22349

زبان تخصصي برق

http://online.aj.ac.ir/c992_115319

زبان تخصصي نرم افزار

http://online.aj.ac.ir/c992_44113

زبان عمومي

http://online.aj.ac.ir/c992_22334

زبان عمومي

http://online.aj.ac.ir/c992_1016

زبانشناسي در اموزش زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_7504

زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها

http://online.aj.ac.ir/c992_773322

زمين شناسي مهندسي

http://online.aj.ac.ir/c992_33137

ساختمان 2

http://online.aj.ac.ir/c992_99346

ساختمان داده

http://online.aj.ac.ir/c992_443310

ساختمان هاي فولادي

http://online.aj.ac.ir/c992_35406

ساختمانهاي بتن آرمه

http://online.aj.ac.ir/c992_35405

سازه هاي بتن ارمه1 -اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33131

سازه هاي بتن ارمه2 اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33132

سازه هاي فلزي

http://online.aj.ac.ir/c992_88114

سازه هاي فولادي 2 -اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33135

سازه هاي فولادي1 -اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33134

سازه هاي نو

http://online.aj.ac.ir/c992_9521

سنجش و ارزشيابي زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_7508

سير انديشه هاي معماري

http://online.aj.ac.ir/c992_9502

سيستم عامل شبكه(اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_44125

سيستم هاي اطلاعات مديريت

http://online.aj.ac.ir/c992_31018

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

http://online.aj.ac.ir/c992_77915

سيستمهاي توزيع شده

http://online.aj.ac.ir/c992_4504

شبكه هاي كامپيوتري

http://online.aj.ac.ir/c992_443328

شناخت و طراحي معماري روستا

http://online.aj.ac.ir/c992_88110

طراحي معماري (1)

http://online.aj.ac.ir/c992_9022

طراحي زبان هاي برنامه سازي

http://online.aj.ac.ir/c992_443342

طراحي سيستمهاي شيءگرا(اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_44122

طراحي صفحات وب(اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_44128

طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال

http://online.aj.ac.ir/c992_443339

طراحي معماري وشهرسازي

http://online.aj.ac.ir/c992_33205

طراحي معماري وشهرسازي

http://online.aj.ac.ir/c992_33205

طراحي معماري(3)

http://online.aj.ac.ir/c992_88123

طراحي معماري(5)

http://online.aj.ac.ir/c992_88125

طراحي و تحليل آزمايش ها

http://online.aj.ac.ir/c992_505510

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

http://online.aj.ac.ir/c992_31020

طرح معماري (1)

http://online.aj.ac.ir/c992_9506

طرح معماري 3

http://online.aj.ac.ir/c992_99342

طرح معماري 5

http://online.aj.ac.ir/c992_99355

طرح معماري(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_99339

عكاسي

http://online.aj.ac.ir/c992_99341

عكاسي و ماكت سازي

http://online.aj.ac.ir/c992_9030

عمليات معادن و حفريات زيرزميني

http://online.aj.ac.ir/c992_50103

فارسي عمومي

http://online.aj.ac.ir/c992_1017

فراوري مواد معدني و محيط زيست

http://online.aj.ac.ir/c992_505514

فرهنگ وتمدن اسلام وايران

http://online.aj.ac.ir/c992_1012

فلوتاسيون پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_505503

فنون يادگيري

http://online.aj.ac.ir/c992_773305

فيزيك1 (حرارت ومكانيك)-پايه

http://online.aj.ac.ir/c992_33107

قرارداد ها و مباني حقوقي

http://online.aj.ac.ir/c992_35412

قواعد فقه(1)مدني

http://online.aj.ac.ir/c992_663322

كارآموزي

http://online.aj.ac.ir/c992_77930

كارآموزي قضايي

http://online.aj.ac.ir/c992_663367

كاربرد كامپيوتر جبراني

http://online.aj.ac.ir/c992_88106

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

http://online.aj.ac.ir/c992_883323

كاربرد كامپيوتر در معماري (اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_99312

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري

http://online.aj.ac.ir/c992_77919

كاربردكامپيوتردرمهندسي عمران-اختياري

http://online.aj.ac.ir/c992_33025

كاربردكامپيوتردرمهندسي عمران-اختياري

http://online.aj.ac.ir/c992_33025

كارگاه مصالح و ساخت

http://online.aj.ac.ir/c992_99302

كانه آرايي پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_505506

كاني شناسي توصيفي

http://online.aj.ac.ir/c992_505502

كاني شناسي فرآيند

http://online.aj.ac.ir/c992_505504

كاني شناسي و سنگ شناسي كاربردي

http://online.aj.ac.ir/c992_50104

كليات حقوق جزا

http://online.aj.ac.ir/c992_663317

كنترل كيفيت آماري

http://online.aj.ac.ir/c992_31019

كنترلهاي داخلي و نظام راهبري شركتي

http://online.aj.ac.ir/c992_22314

کاربرد اصطلاحات

http://online.aj.ac.ir/c992_773312

کاربرد کامپيوتر در آموزش زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_773336

کليات زبان شناسي(1)

http://online.aj.ac.ir/c992_773309

گفت و شنود 1

http://online.aj.ac.ir/c992_773302

گفت و شنود(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_773306

ماشين الات ساختماني درراهسازي

http://online.aj.ac.ir/c992_33211

ماشين هاي الكتريكي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_115329

ماشين هاي الکتريکي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_11509

ماشين هاي مخصوص

http://online.aj.ac.ir/c992_115525

مالي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_22386

مالياتي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_22317

مباحث اساسي در روانشناسي(2)

http://online.aj.ac.ir/c992_883308

مباحث پيشرفته در فناوري اطلاعات

http://online.aj.ac.ir/c992_4524

مباحث ويژه

http://online.aj.ac.ir/c992_44121

مباحث ويژه

http://online.aj.ac.ir/c992_505505

مباحث ويژه 1

http://online.aj.ac.ir/c992_443334

مباحث ويژه 2

http://online.aj.ac.ir/c992_443335

مباني حسابداري مديريت

http://online.aj.ac.ir/c992_22313

مباني هيدرومتالوژي و آزمايشگاه

http://online.aj.ac.ir/c992_505501

متره وبراورد اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33206

متون حقوقي(1)حقوق خصوصي

http://online.aj.ac.ir/c992_663318

متون حقوقي(3)حقوق عمومي

http://online.aj.ac.ir/c992_663360

متون روانشناسي به انگليسي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_883327

متون فقه(2)فقه خانواده

http://online.aj.ac.ir/c992_663352

متون فقه(4)فقه جزايي

http://online.aj.ac.ir/c992_663354

محاسبات عددي(پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33105

مدارهاي الكترونيكي(تخصصي)

http://online.aj.ac.ir/c992_1234516

مدارهاي الكترونيكي(تخصصي)

http://online.aj.ac.ir/c992_1234516

مدارهاي الكتريكي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_115504

مديريت مالي 2

http://online.aj.ac.ir/c992_77914

مديريت و تشكيلات كارگاهي

http://online.aj.ac.ir/c992_88116

مصالح ساختماني

http://online.aj.ac.ir/c992_99334

مصالح ساختماني و ازمايشگاه-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33122

معادلات ديفرانسيل(پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33103

معادلات ديفرانسيل(پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33103

معادلات ديفرانسيل(پايه)

http://online.aj.ac.ir/c992_33103

معماري جهان اسلام

http://online.aj.ac.ir/c992_99337

معماري نرم افزار

http://online.aj.ac.ir/c992_4528

معماري همساز با اقليم

http://online.aj.ac.ir/c992_9507

مقاله نويسي

http://online.aj.ac.ir/c992_773331

مقاومت مصالح 1 -اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33127

مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي

http://online.aj.ac.ir/c992_99335

مقدمات طراحي معماري (1)

http://online.aj.ac.ir/c992_99309

مقدمه علم حقوق

http://online.aj.ac.ir/c992_663301

مكاتبات تجاري و گزارش نويسي

http://online.aj.ac.ir/c992_22310

مكانيزاسيون معادن زير زميني

http://online.aj.ac.ir/c992_50121

مكانيك خاك-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33138

مكانيك خاك و مهندسي پي

http://online.aj.ac.ir/c992_9909

مكانيك ساختمان

http://online.aj.ac.ir/c992_35402

مكانيك سنگ

http://online.aj.ac.ir/c992_50101

مكانيك سيالات

http://online.aj.ac.ir/c992_50105

مكانيك سيالات-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33141

مكانيك سيالات و هيدروليك

http://online.aj.ac.ir/c992_9911

مکالمه موضوعي

http://online.aj.ac.ir/c992_773313

مهارتهاي زندگي دانشجويي

http://online.aj.ac.ir/c992_1024

مهندسي پي-اصلي

http://online.aj.ac.ir/c992_33140

مهندسي فاكتورهاي انساني

http://online.aj.ac.ir/c992_31021

مهندسي نرم افزار

http://online.aj.ac.ir/c992_443320

مهندسي نرم افزار

http://online.aj.ac.ir/c992_44111

مهندسي نرم افزار پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_4501

ناتوانائي هاي يادگيري

http://online.aj.ac.ir/c992_883354

نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان

http://online.aj.ac.ir/c992_35415

نرم افزارهاي كاربردي در حسابداري

http://online.aj.ac.ir/c992_22384

نصب وراه اندازي شبكه(اختياري)

http://online.aj.ac.ir/c992_44127

نظريه زبانها و ماشينها

http://online.aj.ac.ir/c992_443312

نظريه هاي جامعه شناسي زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_7507

نظريه هاي روانشناسي زبان

http://online.aj.ac.ir/c992_7505

نظريه هاي شخصيت

http://online.aj.ac.ir/c992_885507

نظريه هاي مشاوره و روان درماني

http://online.aj.ac.ir/c992_883345

نظريه وروشهاي طراحي

http://online.aj.ac.ir/c992_9503

نگارش پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_773310

نگارش متون علمي دانشگاهي

http://online.aj.ac.ir/c992_7503

نمونه هاي نثر ساده انگليسي

http://online.aj.ac.ir/c992_773311

هندسه كاربردي

http://online.aj.ac.ir/c992_99301

هندسه مناظر و مرايا

http://online.aj.ac.ir/c992_99306

هيدرومتالوژي پيشرفته

http://online.aj.ac.ir/c992_505508

واژه شناسي

http://online.aj.ac.ir/c992_773321

 

خواندن 1585 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 05 اسفند 1399 ساعت 00:10
برای ارسال نظر وارد سایت شوید