انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر فعالیت خود را از اول مهر 1392 با هدف افزایش سطح علمی دانشجویان این رشته اغاز کزده

اعضای انجمن : احسان تقوی ، بهرام پوررزاقی، احمدرضا پورحسینی

برای ارتباط با انجمن داخل دانشگاه میتوانید به  مجموعه سایت دانشگاه ساختمان شماره 2 طبقه دوم مراجعه کنید

 

 

مشاهده  فعالیت ها و همکاری با انجمن