صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی حسابداری به دست آوردن روز ، ماه و سال تولد :

به دست آوردن روز ، ماه و سال تولد :

به دست اوردن روز و ماه و سال تولدتان با یک محاسبه ساده...

به دست اوردن روز و ماه و سال تولدتان با یک محاسبه ساده...

عدد ماه تولد خود را انتخاب کنید.ضرب در 100 کنید .

به اضافه ی روز تولد کنید .

 ضرب در  2 کنید .

به اضافه ی  6 کنید .

ضرب در  5 کنید .

به اضافه ی  4 کنید .

 ضرب در  10 کنید .

منهای  340 کنید .

به اضافه ی  سن خود کنید .

دو رقم اول سن/ دو رقم دوم روز تولد / یک یا دو رقم سوم ماه تولد....

خواندن 1234 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 08:46

موارد مرتبط

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی حسابداری به دست آوردن روز ، ماه و سال تولد :