صفحه اصلی معرفی بخش معماری

معرفی بخش معماری

رشته معماری در موسسه علامه جعفری در گرایشهای تکنولوژی و علمی کاربردی معماری می باشد

در  مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

 

صفحه اصلی معرفی بخش معماری