صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران

اطلاعیه های بخش عمران

از تاریخ 20 آبان 1392 نحوه ارائه گزارش کارآموزی بصورت زیر می باشد:

1- قبل از ارائه کارآموزی حتما با استاد راهنمای مربوطه هماهنگی لازم را بعمل آورید.

2- فقط در روز یکشنبه هر هفته گزارش کارآموزی دریافت می گردد.

3- گزارش کارآموزی می بایست بصورت تایپ شده و همراه با عکس از مراحل اجرای ساختمان های بازدید شده که نکات اجرایی (ایرادات یا مشخصات صحیح) آن بیان شده، باشد.

4- گزارش کارآموزی می بایست صحافی شده باشد.

5- قبل از ارائه کارآموزی می بایست با اساتید گروه(حداقل دو نفر * استاد مربوطه+ یکی دیگر از اساتید گروه*) هماهنگی لازم بعمل آید تا ساعت ارائه مشخص گردد.

6- در زمان ارائه کارآموزی می بایست نامه ای تایپ شده در سربرگ شرکت یا موسسه محل کارآموزی مبنی بر تائیدیه گذراندن دوره کارآموزی طبق تعداد ساعت مشخص بهمراه داشته باشید.

موفق باشید.(پاشا زانوسی)

 

06 دی 1395 By

بخش عمران موسسه آموزش عالی علامه جعفری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

    - کارشناسی ارشد: مهندسی عمران گرایش سازه

    - کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

    - کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

    - کاردانی پیوسته ساختمان کارهای عمومی ساختمان

 

اعضاء هیات علمی بخش عمران

    - مهندس محسن اکبری

    - مهندس عبداله پاشا زانوسی 

    - مهندس ایمان رستمی

و البته تعدادی از همکاران هیات علمی مدعو هستند و با موسسه همکاری دارند

صفحه3 از3
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران