صفحه اصلی اخبار بخش معماری

اخبار بخش معماری

02 آذر 1392 In اخبار بخش معماری

اردوی یک روزه آموزشی درس آشنایی با مرمت ابنیه مورخ 9/9/92 در ساعت 6:00 از میدان شهدا به مقصد بم انجام می گردد.

صفحه اصلی اخبار بخش معماری