صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری

اطلاعیه های بخش حسابداری

20 شهریور 1395 By

با توجه به اینکه واحد درسی "کلیات حقوق" پیشنیاز درس "حقوق تجارت" میباشد و به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو، در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 ارائه نگردیده است؛ لذا به دانشجویان ترم دوم رشته حسابداری (ورودی بهمن 1394) توصیه میشود این واحد درسی (کلیات حقوق) را حتما برای نیمسال تحصیلی جاری اخذ نمایند تا در ترمهای آینده با مشکل مواجه نشوند.

پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

20 شهریور 1395 By

به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری میرساند برنامه زمانبندی دروس (چارت درسی) کلیه مقاطع همراه با آخرین تغییرات و اصلاحات بر روی سایت قرار گرفته است. دانشجویان میتوانند جهت استفاده از چارت درسی جدید، فایلهای پیوست مربوطه را دانلود نمایند.

پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

 

19 تیر 1395 By

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه مالی را با جناب آقای یادگاری اخذ نموده اند میرساند که ایشان روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12 جهت مشاوره و راهنمایی دانشجویان، در دفتر گروه حضور خواهنذ داشت.(تا پایان تیرماه)

18 تیر 1395 By

تاریخ اعتراض حضوری دروس مربوط به برخی اساتید گروه حسابداری به شرح زیر میباشد:

 1. دروس سرکار خانم شریفی روز شنبه 1395/04/12 ساعت 10/30 صبح
 2. دروس سرکار خانم پولادسنج روز یکشنبه 1395/04/13 ساعت 10 صبح
 3. دروس سرکار خانم یحیی پور روز سه شنبه 1395/04/15 ساعت 10 صبح
 4. دروس سرکار خانم میرزایی روز شنبه 1395/04/19 ساعت 10 صبح
 5. دروس جناب آقای غلامحسینی روز سه شنبه 1395/04/15 ساعت 12 ظهر
 6. دروس جناب آقای یادگاری روزهای یکشنبه 1395/04/13 و دوشنبه 1395/04/14 ساعت 8 صبح
 7. دروس استاد غیاثی نیا روز شنبه 1395/04/12 ساعت 10 صبح
 8. دروس جناب آقای هادوی روز یکشنبه 1395/04/13 ساعت 10 صبح
 9. دروس سرکار خانم سالارنظر روز سه شنبه 1395/04/15 ساعت 10 صبح
 10. دروس جناب آقای مجیدی روز شنبه 1395/04/19 ساعت 12/30 ظهر
 11. دروس جناب آقای نصراللهی روز شنبه 1395/04/19 ساعت 11 صبح

 

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری