صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری

اطلاعیه های بخش حسابداری

24 مهر 1394 By

به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری میرساند برنامه کلاسهای جیرانی دروس استاد یادگاری به شرح ذیل میباشد:

عنوان درس

روز و تاریخ

ساعت تشکیل

حسابداری صنعتی2

دوشنبه  1394/07/27

15/30-17/30

اصول حسابداری1

سه شنبه     1394/07/28  

13/30-17/30

اصول حسابداری1

سه شنبه     1394/08/05 

13/30-17/30

 

10 ارديبهشت 1396 By

دانشجویان محترم پس از اطمینان از تکراری نبودن موضوع پروژه مالی و نایید آن توسط استاد راهنمای خود، طبق نظر ایشان اقدام نمایند.

فایل چگونگی نگارش و تدوین پروژه مالی پیوست می باشد.

24 مهر 1394 By

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کاردانی ناپیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

24 مهر 1394 By

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کاردانی پیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

 

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری