اخبار و رویدادها

17 خرداد 1392 In اخبار و رویدادها

شب شعری به همت بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی علامه جعفری برگزار شد که تصاویری از آن مراسم در ذیل آمده است: 
 

شب شعر بمناسبت روز سعدی
شب شعر بم …
شب شعر بمناسبت روز سعدی 2
شب شعر بم …
شب شعر بمناسبت روز سعدی 3
شب شعر بم …
شب شعر بمناسبت روز سعدی 4
شب شعر بم …

 

12 مرداد 1392 In اخبار و رویدادها

به همت بسیج دانشجویی ، مسابقه ای برای نجات تخم مرغ در سالن ورزشی دانشگاه علامه جعفری برگزار شد . گزارش تصویری زیر اشاره به این مسابقه دارد 
 

مسابقه نجات تخم مرغ
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 2
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 3
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 4
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 5
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 6
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 7
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 8
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 9
مسابقه نج …

 

صفحه22 از22