صفحه اصلی اطلاعیه های بخش کامپیوتر نمایش موارد بر اساس برچسب: ارائه درس

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

آن دسته از دانشجویانی که متقاضی ارائه دروسی هستند که در انتخاب واحد ترم جاری ارائه نشده است می توانند تا 20 شهریور نسبت به تقاضای آن اقدام نمایند.

در صورتی که تعداد افراد متقاضی به 15 نفر برسد سعی می شود درس مورد نظر در حذف و اضافه ارائه گردد.

جهت تقاضا به مسئول رشته (آقای احمدپور) یا مدیر گروه (آقای اسدی) مراجعه گردد

 

 

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش کامپیوتر نمایش موارد بر اساس برچسب: ارائه درس