صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران نمایش موارد بر اساس برچسب: بخش عمران
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 09:24

معرفی بخش عمران

بخش عمران موسسه آموزش عالی علامه جعفری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

    - کارشناسی ارشد: مهندسی عمران گرایش سازه

    - کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

    - کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

    - کاردانی پیوسته ساختمان کارهای عمومی ساختمان

 

اعضاء هیات علمی بخش عمران

    - مهندس محسن اکبری

    - مهندس عبداله پاشا زانوسی 

    - مهندس ایمان رستمی

و البته تعدادی از همکاران هیات علمی مدعو هستند و با موسسه همکاری دارند

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران نمایش موارد بر اساس برچسب: بخش عمران