پنج شنبه, 09 مرداد 1393 ساعت 20:30

آموزش ویدئویی: گذاشتن مطلب در سایت

آموزش ویدئویی زیر جهت  گذاشتن مطالب در سایت دانشگاه علامه جعفری تهیه شده است امیدواریم که مفید باشد 

منتشرشده در وبلاگ مدیران سایت
صفحه2 از2