صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران نمایش موارد بر اساس برچسب: شروع کلاس ها

زمان شروع کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 93-92 از تاریخ 19 بهمن 1392 می باشد.

شایان ذکر است که حضور و غیاب از تاریخ ذکر شده انجام می شود و در صورت غیبت بیش از حد مجاز درس مربوطه حذف خواهد شد.

موفق باشید.

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران نمایش موارد بر اساس برچسب: شروع کلاس ها