صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی معماری نمایش موارد بر اساس برچسب: فراخوان
چهارشنبه, 06 فروردين 1393 ساعت 10:48

فراخوان همکاری

فراخوان همکاری

از دانشجویان معماری که تمایل دارند در برگزاری

*هفته ی معمار*

(درتاریخ93/1/30تا93/2/3)همکاری کنند جهت نام نویسی به دفترگروه یابه اعضای انجمن علمی معماری(آقای محمودآبادی،خانم حسینعلی پور،خانم نوه حسینی)مراجعه فرمایند.

فراخوان طراحی لوگو انجمن علمی حسابداری

صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی معماری نمایش موارد بر اساس برچسب: فراخوان