آموزش ویدئویی زیر جهت کوچک کردن حجم و اندازه عکس برای استفاده  در سایت دانشگاه تهیه شده است  .

منتشرشده در وبلاگ مدیران سایت