صفحه اصلی اطلاعیه های بخش کامپیوتر نمایش موارد بر اساس برچسب: open source

دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۲۰ ابان  میزبان همایش نرم افزارهای آزاد و  جشن انتشار سیستم عامل ابونتو ۱۶٫۱۰ می باشد شرکت در همایش رایگان و شرکت کنندگان می توانند از سخنرانی بزرگانی چون جادی میرمیرانی و دانیال بهزادی استفاده کنند و در کارگاههای جانبی همایش نیز شرکت نمایند 

برای ثبت نام به سایت روبرو مراجعه کنید     :    https://events.ubuntu.ir/1610

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش کامپیوتر نمایش موارد بر اساس برچسب: open source