صفحه اصلی مقاله های بخش کامپیوتر نمایش موارد بر اساس برچسب: phpmyadmin

یک مثال ساده:  کار با پایگاه داده MySQL   از طریق phpmyadmin

 اگر در یک  نمودار  ER  برای ایجاد پایگاه داده دانشگاه، موجودیتی بنام دانشجو با صفات (attributes) زیر داشته باشیم

 

همانطور که می دانیم از نمودار بالا دو جدول زیر حاصل می شود

 

 

حال می خواهیم پایگاه داده دانشگاه را بوسیله phpmyadmin ایجاد کنیم

برای دیدن ادامه مقاله به پیوست مراجعه کنید :

 

منتشرشده در مقاله های کامپیوتر
صفحه اصلی مقاله های بخش کامپیوتر نمایش موارد بر اساس برچسب: phpmyadmin