صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران عبداله پاشا زانوسی
عبداله پاشا زانوسی

عبداله پاشا زانوسی

شنبه, 23 فروردين 1393 ساعت 20:42

جداول درس متره و برآورد پروژه

جداول مخصوص متره و برآورد پروژه

 

زمان شروع کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 93-92 از تاریخ 19 بهمن 1392 می باشد.

شایان ذکر است که حضور و غیاب از تاریخ ذکر شده انجام می شود و در صورت غیبت بیش از حد مجاز درس مربوطه حذف خواهد شد.

موفق باشید.