مهدی

مهدی

دوشنبه, 04 آذر 1392 ساعت 13:29

معرفی بخش الکترونیک

گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی علامه جعفری در مهرماه سال 1389 فعالیت خود را در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک آغاز نمود.

در حال حاضر این گروه در رشته های زیر فعالیت می نماید.

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق

کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-برق صنعتی

 

چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 14:17

معرفی بخش معدن

دانشگاه علامه جعفری در سال 1384 تأسیس شد و کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی معدن را در سال 90 ارائه نموده است. و همچنین کارشناسی پیوسته معدن در گرایش فرآوری مواد معدنی و کاردانی پیوسته معدن گرایش استخراج نیز ارائه نموده است. در حال حاضر مدیر گروه رشته مهندسی معدن و سرپرست دفتر ارتباط با صنعت، آقای مهندس نقیب زاده می باشند.

شماره تلفن گروه مهندسی معدن و دفتر ارتباط با صنعت:  03434355645 داخلی7

معرفی رشته مهندسی معدن

کلیه راههایی که به دستیابی مواد معدنی مورد نیاز بشر منتهی می شود ، معدنکاری گویند .معدنکاری به فعالیتهایی مربوط است که در راه استفاده از تولیدات و ذخایر طبیعت صرف می شود. مسؤلیت معدنکار زیاد است، زیرا از یک سو استخراج ذخایر مذکور، فقط یکبار انجام می گیرد و از سوی دیگر معدنکار در انتخاب محل کانسار ، میزان ذخیره و مشخصات سنگ (یا کانی) نقش ندارد.

استخراج مواد معدنی :

اصولاً استخراج در معادن به 2 روش کلی " روباز " و " زیرزمینی "انجام می گیرد . مفاهیمی که به منظور دستیابی و استخراج یک ماده معدنی بکار برده می شوند و می توانند با آنها در ارتباط باشند عبارتنند از :
1: حفاری معدنی
2: نگهداری ( در معادن )
3:بارگیری و حمل ونقل ( در معادن )
4: تهویه در معادن
5: خدمات فنی در معادن : به کارهایی نظیر تأمین روشنایی ، آبکش ، تأمین هوای فشرده و تأمین انرژی برق درمعدن ، خدمات فنی اطلاق می گردد.
شنبه, 01 تیر 1392 ساعت 19:01

معرفی بخش نقشه برداری

این قسمت به معرفی بخش نقشه برداری اختصاص دارد 

سه شنبه, 21 آبان 1392 ساعت 18:19

معرفی بخش کامپیوتر

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی علامه جعفری در سال 1385 فعالیت خود را در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار آغاز نمود.

در حال حاضر این گروه در رشته های زیر فعالیت می نماید.

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته ICT گرایش ICT

کاردانی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار

کاردانی پیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

گروه کامپیوتر در ترم اول سال تحصیلی 92-1393 از اساتید زیر استفاده نموده است

مقطع کارشناسی: مقطع کاردانی:

1. دکتر امید عابدی

​     عنوان دروس:

معماری کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

زبان ماشین و اسمبلی

2. مهندس عظیم محمدخانی

     عنوان دروس:

طراحی الگوریتم

3. مهندس میلاد ربیعی

    عنوان دروس:

گرافیک کامپیوتری

آزمایشگاه گرافیک

4. مهندس میثم اسدی

    عنوان دروس:

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

شیوه ارائه مطلب

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

5. مهندس سرکار خانم ابراهیمی

    عنوان دروس:

برنامه سازی پیشرفته

6. مهندس مهدی اسدی

    عنوان دروس:

مهندسی اینترنت

7. مهندس سرکار خانم انصاری

    عنوان دروس:

هوش مصنوعی

8. مهندس مهدی جعفری

    عنوان دروس:

ریاضی مهندسی

9. استاد علی زین الدینی

    عنوان دروس:

آمار و احتملات مهندسی

10.استاد رضا پورکانی

     عنوان دروس:

ریاضیات گسسته

11.استاد سرکارخانم قاسمی زاده

     عنوان دروس:

ریاضیات

1. مهندس میلاد ربیعی

    عنوان دروس:

سیستم عامل

کارگاه سیستم عامل

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

2. مهندس میثم اسدی

    عنوان دروس:

پایگاه داده ها

آزمایشگاه پایگاه داده ها

مبانی مهندسی نرم افزار

شیوه ارایه نوشتاری و گفتاری

زبان فنی

3. مهندس مهدی جعفری

    عنوان دروس:

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اصول سرپرستی

کارآفرینی و پروژه

4. مهندس سرکار خانم انصاری

    عنوان دروس:

سخت افزار کامپیوتر 2

ساختمان داده

5. مهندس سید حامد جعفری

    عنوان دروس:

برنامه سازی پیشرفته1

زبان ماشین و اسمبلی

6. مهندس مهدی اسدی

    عنوان دروس:

مبانی اینترنت

گرافیک کامپیوتری

برنامه سازی پیشرفته2

7. استاد علی زین الدینی

    عنوان دروس:

آمار و احتملات

8. استاد آقای طالبی

    عنوان دروس:

زبان فارسی

9.استاد سرکار خانم عسکری پور

     عنوان دروس:

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

10.مهندس آقای حمیدی راد

     عنوان دروس:

مبانی الکترونیک