مدیر

مدیر

چهارشنبه, 27 آذر 1392 ساعت 12:36

الگوي تهيه مقالات (شیوه ارائه مطلب)

در این قسمت شيوه تهيه يك مقاله براي درس شیوه ارائه مطلب گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی علامه جعفری تشريح مي‌شود. روش قالب‌بندي مقاله، بخش‌هاي مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آنها، به طور كامل مشخص شده است. كليه سبك­هاي مورد نياز براي بخش‌هاي مختلف مقاله، از جمله عنوان‌ها، نويسندگان، چكيده، متن، و ... در متن تعريف شده‌اند. نويسندگان محترم مقالات بايد توجه داشته باشند، پذيرش مقالاتي كه خارج از اين چارچوب تهيه شده باشند، امکان پذیر نیست.
جهت دریافت الگوي تهيه مقالات براي درس شیوه ارائه مطلب گروه کامپیوتر فایلهای پیوست را دانلود فرمایید.

فایلهای مورد نیاز:

موضوع فایل نام فایل فرمت فایل
الگوي تهيه مقالات براي درس شیوه ارائه مطلب گروه کامپیوتر format-ersale-maghalat  doc (فایل ورد)
الگوي تهيه مقالات براي درس شیوه ارائه مطلب گروه کامپیوتر format-ersale-maghalat  pdf
فونت بی نازنین font-bnazanin zip

 

چهارشنبه, 16 مرداد 1392 ساعت 18:30

معرفی انجمن علمی حسابداری

این قسمت به معرفی  اعضا و فعالیتهای انجمن اختصاص دارد 

چهارشنبه, 16 مرداد 1392 ساعت 18:28

معرفی انجمن علمی نقشه برداری

این قسمت به معرفی اعضا و فعالیتهای آنها اختصاص دارد