صفحه اصلی معرفی بخش کامپیوتر

معرفی بخش کامپیوتر

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی علامه جعفری در سال 1385 فعالیت خود را در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار آغاز نمود.

در حال حاضر این گروه در رشته های زیر فعالیت می نماید.

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته ICT گرایش ICT

کاردانی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار

کاردانی پیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

گروه کامپیوتر در ترم اول سال تحصیلی 92-1393 از اساتید زیر استفاده نموده است

مقطع کارشناسی: مقطع کاردانی:

1. دکتر امید عابدی

​     عنوان دروس:

معماری کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

زبان ماشین و اسمبلی

2. مهندس عظیم محمدخانی

     عنوان دروس:

طراحی الگوریتم

3. مهندس میلاد ربیعی

    عنوان دروس:

گرافیک کامپیوتری

آزمایشگاه گرافیک

4. مهندس میثم اسدی

    عنوان دروس:

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

شیوه ارائه مطلب

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

5. مهندس سرکار خانم ابراهیمی

    عنوان دروس:

برنامه سازی پیشرفته

6. مهندس مهدی اسدی

    عنوان دروس:

مهندسی اینترنت

7. مهندس سرکار خانم انصاری

    عنوان دروس:

هوش مصنوعی

8. مهندس مهدی جعفری

    عنوان دروس:

ریاضی مهندسی

9. استاد علی زین الدینی

    عنوان دروس:

آمار و احتملات مهندسی

10.استاد رضا پورکانی

     عنوان دروس:

ریاضیات گسسته

11.استاد سرکارخانم قاسمی زاده

     عنوان دروس:

ریاضیات

1. مهندس میلاد ربیعی

    عنوان دروس:

سیستم عامل

کارگاه سیستم عامل

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

2. مهندس میثم اسدی

    عنوان دروس:

پایگاه داده ها

آزمایشگاه پایگاه داده ها

مبانی مهندسی نرم افزار

شیوه ارایه نوشتاری و گفتاری

زبان فنی

3. مهندس مهدی جعفری

    عنوان دروس:

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اصول سرپرستی

کارآفرینی و پروژه

4. مهندس سرکار خانم انصاری

    عنوان دروس:

سخت افزار کامپیوتر 2

ساختمان داده

5. مهندس سید حامد جعفری

    عنوان دروس:

برنامه سازی پیشرفته1

زبان ماشین و اسمبلی

6. مهندس مهدی اسدی

    عنوان دروس:

مبانی اینترنت

گرافیک کامپیوتری

برنامه سازی پیشرفته2

7. استاد علی زین الدینی

    عنوان دروس:

آمار و احتملات

8. استاد آقای طالبی

    عنوان دروس:

زبان فارسی

9.استاد سرکار خانم عسکری پور

     عنوان دروس:

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

10.مهندس آقای حمیدی راد

     عنوان دروس:

مبانی الکترونیک

 

صفحه اصلی معرفی بخش کامپیوتر