صفحه اصلی معرفی انجمن علمی کامپیوتر

معرفی انجمن علمی کامپیوتر

دوره جدید انجمن علمی کامپیوتر فعالیت خود را از اول مهر 1392 با هدف افزایش سطح علمی دانشجویان این رشته اغاز کرده است

برای ارتباط با انجمن میتوانید به  مجموعه سایت دانشگاه ساختمان شماره 2 طبقه دوم مراجعه کنید

                                     

 

اعضای انجمن علمی کامپیوتر

محتوای بیشتر در این بخش: معرفی انجمن علمی معدن »
صفحه اصلی معرفی انجمن علمی کامپیوتر